Fakta om Upernavik

Upernavik - Kontrasternes land
Kommuneqarfik Upernavik (Upernavik Kommune). Benævnelsen er en samlet betegnelse for hele kommunen, og det er den benævnelse, der vil blive brugt i de efterfølgende tekster.
 
Upernavik kan beskrives som kontrasternes land, der med sin udstrækning på 450 km. fra nord til syd indebærer store klimavariationer med arktisk klima i syd og højarktisk i nord. Den sydlige del er utrolig frodig med et dække af muldjord, der giver gode vækstbetingelser for lyng og birkekrat og træer op til 2 meters højde.
 
Midnatssol og mørketid veksler i en årlig cyklus med midnatssol fra 12. maj frem til 1. august. Mørketiden strækker sig fra 4. november, hvor solen for sidste gang titter frem og først viser sig den 5. februar. Overgangen fra lys til mørke og omvendt sker ikke pludseligt; men dagene bliver mærkbart lysere eller mørkere fra dag til dag.
 
Kommuneqarfik Upernavik består af selve Upernavik by og 10 bygder. Den største bygd er Kullorsuaq med 400 indbyggere og den mindste er Tussaaq, hvor der kun er registreret én beboer.
 
Erhvervsmæssigt er Kommuneqarfik Upernavik et mix af gammel fangerkultur og højteknologisk fiskeindustri, hvor den traditionelle hundeslæde og den moderne snescooter arbejder side om side.
 

 

 
 
Turisme i Kommuneqarfik Upernavik
Der er Touristinformation i samme kontor på billetkontoret med åbningstider fra man-fre fra kl. 9.00 - 15.00. Det er blevet lettere at komme til Upernavik, da der er blevet åbnet en ny lyfthavn til fastvingede fly den 1. oktober 2000.
 
Kommunen fik i foråret år 2000 udarbejdet en strategiplan for turismens udvikling i kommunen. Man vil blandt andet satse på kajakturisme ved at opbygge et kajakcenter i Upernavik by. Planen er endnu i støbeskeen; men denne web-side vil løbende blive opdateret i takt med opbygningen af turisme i Kommuneqarfik Upernavik.

 

 

 
 
Introduktion
Upernavik betyder "Forårsstedet". Det var her, man tog til om foråret, når isen brød op dels for at handle og dels for at fiske og drive fangst ud til det åbne hav.
 
Upernavik blev grundlagt i 1772 og fejrede 225 års jubilæum i 1997, hvor blandt andet det danske kongehus besøgte byen og bygder.
 
Korte facts om Upernavik
Beliggenhed: 72 47` nordlig bredde og 56 10` vestlig længde
 
Kommunens areal er på 200.000 km2, hvilket er lidt mindre Storbritianien. Kommunen har en udstrækning på 450 km, hvilket svarer til afstanden mellem Øst- og Vest Island.
 
Indbyggertal pr. 2. marts 2004: 2.905 indbyggere, hvoraf 1169 er boende i Upernavik by og resten fordelt på kommunens 10 bygder. Ca. 60 pct. af befolkningen bor i bygderne.
 
Bygderne (indbyggertal pr. 2. marts 2004)
Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik): 194 indbyggere; 81 km syd for Upernavik.
Kangersuatsiaq (Prøven): 237 indbyggere; 56 km syd for Upernavik.
Aappilattoq: 200 indbyggere; 23 km øst for Upernavik.
Tussaaq: 1 indbygger; 33 km nord for Upernavik.
Naajaat: 55 indbyggere; 45 km nord for Upernavik.
Innaarsuit: 150 indbyggere; 55 km nord for Upernavik.
Tasiusaq: 237 indbyggere; 71 km nord for Upernavik.
Nutaarmiut: 55 indbyggere; 91 km nord for Upernavik.
Nuussuaq: 197 indbyggere; 200 km nord for Upernavik.
Kullorsuaq: 398 indbyggere; 300 km nord for Upernavik.
 
Midnatssol: 12. maj - 1. august
Mørketid: 4. november - 5. februar
Vinter-middeltemperatur: (nov.-apr. 1999): -15 - -20 C.
Koldeste måned: Marts, hvor det kan fryse ned til -40 C.
Sommer-middeltemperatur: Omkring 5-6 C. Varmeste måned er juli.
Vinteris: december - juni, kan dog variere, afhængig af vejrforholdene.
Polar natten
 

 
 
Bank/Postkontor/Telekontor
Åbningstider: 9-15 mandag - fredag. Lørdag og Søndag lukket.
Følgende kreditkort kan anvendes: Diners, Eurocard, Mastercard, Visa/Dan kort.
American Express kan ikke anvendes i Upernavik.
 
OBS! Check kan ikke veksles i banken. I bygderne kan der kun bruges kontakter og danske penge.
 
Museum
Åbningstider 14-16 tirsdag - fredag samt søndag.
Mandag og lørdag lukket.
 
Turistkontor (på museet)
Åbningstider 9-16 mandag - fredag.
Lørdag og søndag lukket.
 
Politi og lægehjælp
Politi +299 961222
Sygehus +299 961211
 
   
 Click to navigate!
Greenland Guide Index A graphic view of the site Search all pages Ideas and experiences Icebergs, snow and ice cap Hiking, angling, kayaking . . . It's more than transport Whales, walruses, musk oxen A must in a lifetime Nothing compares From the tourist board Hotels and travel agencies Zoom in to the options An email service What's on? Greenland Masks on your screen Send a greeting from the Arctic - free! Download Center Order online About the publishers