Historie

Upernaviks historie starter for ca. 4.000 år siden, hvor grupper af jægere og samlere rejste langs kysterne af Alaska, Canada og til sidst Grønland. Indgangsporten til Grønland var dengang det smalle stræde mellem Thuleegnen og Ellesmere Island, som datidens folk sandsynligvis har krydset om vinteren. Netop ankommet til den Grønlandske kyst havde man nu to muligheder: Man kunne enten søge sydpå mod mildere områder, men så måtte man først krydse den isfyldte Melvillebugt, eller man kunne søge nord om Grønland. Arkæologien fortæller os nu, at begge veje har været benyttet. I Nordøstgrønland finder vi disse nomaders efterladenskaber i form af teltringe og små stenredskaber.
I resten af Grønland kendes disse nomaders teltringe også og man har samlende for denne kultur brugt navnet Saqqaq-kultur i Vestgrønland og Independence I i Nordøstgrønland.
 
Efter Saqqaq-folkets forsvinden (ca. 1000 f. kr.) har der været endnu en såkaldt stenalderkultur: Dorset-folket (Independence II i Nordøstgrønland). Dette var også nomadiserende jægere og samlere, som i deres søgen efter gode jagtterritorier blev spredt langs hele den grønlandske kyst.
 
På grund af den meget sparsomme arkæologiske aktivitet, der har været i Upernavik, ved vi desværre meget lidt om disse første stenalderkulturer.
 
Med Thulekulturen forholder det sig noget anderledes: Godt nok har der kun været foretaget to organiserede udgravninger i kommunen, men til gengæld er mange af de tidligere vinterhuse fra Thulekulturen synlige den dag i dag. På selve Upernavik-øen kan man således vandre til sådanne hustomter, eller man kan med båd hurtigt komme frem til flere forskellige pladser, som vidner om store bopladser fra 16-1700 tallet.
Museets personale er denne sommer netop gået i gang med et projekt om indsamling af data omkring disse pladser samt dokumentarisk registrering af dem.
 
Når man i div. Historiebøger læser, at Upernavik er blevet grundlagt i 1772 bør man altså have alle disse tidligere beboere in mente. Året 1772 markerer således åbningen af den danske kolonistation blandt de allerede eksisterende grønlændere og dermed overgangen til et helt nyt samfund.
 
Der var mange problemer med opstarten af Upernavik: Det danske personale led under kulden og sultperioder var absolut ikke kun noget der hørte den grønlandske befolkning til. Beretningen om den kolonist, der druknede sig i et sælgarn under isen en mørk vinterdag fortæller meget godt hvor langt ud sult, kulde og hjemlængsel kunne drive det danske personale.
 
Det er derfor heller ikke mærkeligt når vi hører, at kolonien flere gange blev forladt af det danske personale, som i bogstavelig forstand flygtede sydpå.
Slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet var meget ustabil: Snart var det skibsforbindelsen syd fra der svigtede, så der hverken var mad eller handelsvarer og snart var det de klimatiske forhold, der gjorde overlevelse svær.
1823 genoprettedes handelen i distriktet som et udsted under kolonien Godhavn og først i 1826 blev Upernavik en selvstændig koloni.
 
Erhvervsgrundlaget var i mange år baseret på den traditionelle fangst. Sæler, fugle, hvaler og fisk udgjorde hovedbestanddelen af befolkningens mad og klæder blev fremstillet af skind fra diverse fangstdyr. Et meget vigtigt fangstobjekt var lomvien, som stadig yngler på to meget store fuglefjelde i kommunen. Både æg og selve fuglen blev brugt som mad til befolkningen og det vakte derfor nogen modstand, da der blev indført restriktioner mod ægsamlingen i 1920´erne. Som erstatning for disse æg forsøgte man sig med fiskeri efter hellefisk, men selvom resultaterne på visse lokaliteter var meget gode blev der altså ikke taget yderligere initiativer i den retning. Først i 1980´erne er der kommet gang i fiskeriet, således at man nu ikke længere kan kalde Upernavik et fangersamfund, men derimod et fiskersamfund.
   
 Click to navigate!
Greenland Guide Index A graphic view of the site Search all pages Ideas and experiences Icebergs, snow and ice cap Hiking, angling, kayaking . . . It's more than transport Whales, walruses, musk oxen A must in a lifetime Nothing compares From the tourist board Hotels and travel agencies Zoom in to the options An email service What's on? Greenland Masks on your screen Send a greeting from the Arctic - free! Download Center Order online About the publishers